Vent [knts]Activité

0-4Stand Up Paddle, Kayak, Wakeboard
4-9Catamaran, dériveur, kite-foil
9-14Catamaran, dériveur, kite-foil, Windsurf
14-19Catamaran (sauf Ventilo), dériveur - avancé
Kite, Kite-Foil, Windsurf
19-34Kite, Windsurf